Fenntarthatósági Témahét - 2019. március 27.

Happy Víz Hét és TE SZEDD!

Az országos Fenntarthatósági témahéthez, a Happy Víz Héthez és a Te Szedd! programhoz is csatlakoztak a Cecei Általános Iskolában. Az iskola munkatársai Örökös Ökoiskolaként minden évben több olyan programban is részt vesznek, aminek során a diákokat és hozzátartozóikat érzékenyíthetik a fenntartható fejlődés támogatásához. Ennek keretében az egész hét folyamán szinte minden tanórán megjelentek a környezetvédelem, a hagyományőrzés, a vízvédelem és az egészségvédelem témakörei, így is komplex élményekhez és tapasztalásokhoz juttatva a diákokat és a pedagógusokat egyaránt, de még a Komplex Alapprogram alapelveit is becsempészve a folyamatokba.

Hétfőn az iskola pedagógusai egy kerekasztal beszélgetésen vettek részt Sárbogárdon internetes zaklatás, internet függőség témakörben, ahol a védőnői szolgálatok, a családsegítő szolgálatok munkatársaival együtt beszélgettek a témával kapcsolatos tudnivalókról, teendőkről- az egészségre nevelés jegyében. Megállapították, hogy nagy feladatok elé néznek, hiszen a szülők és a gyerekek is csak akkor veszik komolyan a problémákat, ha Ők érintettek valamilyen formában, de akkor nagyon! A felelősség kérdése vitákat szül.

Az iskola 6. évfolyamos ÖKO klubjának tagjai, kerékpár túrán vettek részt Csajtainé Szabó Ágnes vezetésével, ahol megvizsgálták az éledő természet változásait, egyben feltérképezték az illegális szemétlerakó helyeket is.

Kedden az iskola nevelői és diákjai nyakukba vették a település utcáit és területeit, hogy az Országos TE SZEDD! akcióhoz csatlakozva megszabadítsák környezetüket az eldobált hulladéktól. Akik nem kívántak részt venni a programban, vagy a szüleik ezt nem engedélyezték, az iskola területén foglalatoskodtak, szemetet szedtek, gereblyéztek, segítettek a kerti munkákban az iskola gondnok karbantartójának, így Ők is részesei lehettek egy olyan programnak, ahol a környezetünket védjük és gondoskodunk róla.

Ugyanezen a napon kezdődött a Happy Víz Hét is, aminek keretében VÍZBÁRT hoztak létre, ahol a diákok friss ivóvizet fogyaszthattak az aulában. Vízizsaru szolgálattal ellenőrizték, hogy hány diák fogyasztott az iskolában ivóvizet. Mindeközben az osztályokban csoportmunkákban népszerűsítették a vízfogyasztást és a vizeink védelmét, melynek produktumaiból kiállítás nyílt szintén az aulában.

A szerdai napon folytatódott a Vízbár program, valamint a 8. évfolyamosok a Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskola megyei Víz világnapi rendezvényén vettek részt Székesfehérváron, ahol megyei II. helyezést értek el. A csapat tagjai Pajor Lili, Pordán Nikoletta és Sebestény Dominika voltak. Felkészítő tanáruk Csajtainé Szabó Ágnes tanárnő volt, aki nagy örömmel vette a sikerüket.

Szerdán az iskola védőnője az egészségvédelem jegyében előadást tartott a 7. évfolyamosoknak a nemi úton terjedő fertőző betegségekről, valamint az ellenük való hatékony védekezés lehetőségeiről, prevenciós foglalkozás keretében.

Csütörtökön a 7. és 8. évfolyamosok egy pénzügyi tudatossággal kapcsolatos előadáson vettek részt, ahol sok olyan témát érintettek, ami a saját és a családjuk eladósodását akadályozhatja meg. Tanácsokat kaptak a saját bankkártya választásukkal és ennek használatával kapcsolatban is, ami már jelenleg is érintheti őket.

Pénteken hat évfolyam is ellátogatott a Cecei Tájmúzeumba, ahol megismerték, vagy feleleveníthették a paraszti kultúra eszközeit, és azoknak használatát Bakó Jánosné, Marika néni tárlatvezetésével, hiszen a fenntartható fejlődéshez a hagyományok tisztelete és azok továbbélésének erősítése is hozzátartozik.

A Fenntarthatósági témahét a szombati napon a Szülői Közösségi Bállal zárult a cecei iskolában, ahol felléptek az iskola diákjainak szülei és a pedagógusok is, így is támogatva a közösség fejlődését, a közös élmények beépülését a nevelési folyamatokba.

Szabóné Várady Katalin, igh.

Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét