Díszpolgárunk köszöntése - 2019. március 20.

Március 16-án községünkbe látogatott prof. doktor Horváth János Cece Nagyközség 97 éves díszpolgára, közgazdász professzor. János bátyánk már régóta tervezte, hogy hazalátogat, hiszen gazdag és változatos életútja során mindvégig ceceinek, ide tartozónak vallotta magát.

Mivel korához képest jó egészségnek örvend, ezért nagy örömmel vettük azt a szándékát, hogy haza szeretne látogatni. Szombaton nagy szeretettel fogadtuk a Művelődési Házban, ahol szívesen mesélt a cecei életéről, szüleiről, testvéreiről, rokonairól egyaránt.

A baráti beszélgetést egy finom ebéd követett, aminek elfogyasztása után a cecei temetőben folytattuk a programunkat, ahol „ellátogattunk” Horváth János bátyánk szüleinek a sírjához, valamint a Kállai szülők sírjához, hiszen János bácsi nagyon sokat időzött Illyés Gyula anyai nagyszüleinek társaságában, nagyon szerette őket. Megható volt látni, ahogy emlékezetben elzarándokol a régi időkbe, szerettei körébe.

Nagyon örülünk, hogy részesei lehettünk ennek az „időutazásnak”, vagyis, hogy megtapasztalhattuk Horváth János emlékeinek megelevenedését a szeretett szülőfalujában!

Várjuk vissza hamarosan és jó egészséget kívánunk neki ezúton is!

Szabóné Várady Katalin és Király László

Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét