Módszertan és tanulásszervezés - 2019. március 6.

Módszertani és tanulásszervezési megújulás

A Komplex Alapprogram szeptemberi bevezetéséhez több továbbképzésen is részt vesznek a cecei és alapi iskola pedagógusai. Az elmúlt héten pénteken és szombaton a Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportokban technika megismerése következett a folyamatban. Mivel már több éve differenciált tanulásszervezést alkalmazunk, úgy gondoltuk, hogy nem jelent majd újdonságot számunkra a képzés, de sok olyan részlettel is megismerkedtünk, ami tovább fejleszti a megvalósításunkat. Egyik ilyen terület a nyílt feladatok bevezetése a csoportos munkában, vagyis olyan feladatok adása a gyermekeknek, aminek az eredménye nem teljesen megtervezhető pl. vélemény megfogalmazása, gyűjtőmunka stb.

A csoportos feladatra épül az egyéni differenciált feladatok végzése, ami mindenkinek sikerélményt kell, hogy szerezzen, vagyis a pedagógus feladata, hogy a gyermek ezt a feladatot örömmel tudja majd elvégezni. Ez feltételezi, hogy jól ismerjük a diákjaink sajátosságait, erősségeiket és fejleszthető területeiket egyaránt.

A közös elemzések és közös munka eredményeként mindenki megismerkedett a technikával és lesz ideje felkészülni a szeptemberi bevezetésre.

A továbbképzések folytatódnak, minden pedagógus 2 alterületet választ a programokból és készül ezeken a területeken is munkára.

Izgalmas és kihívásokkal teli időszak ez számunkra, hiszen tanulunk, gyakorlunk, adaptálunk és készülünk az új koncepció, módszer , vagyis a Komplex Alapprogram bevezetésére, szeptembertől!

Szabóné Várady Katalin, igh.

Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét