Ballagás és tanévzáró - 2011. június 27.

Június 18-án, szombaton 9 órai kezdettel került sor a Cecei Általános Iskola ballagási ünnepségére és tanévzáró rendezvényére. Király László igazgató búcsúztatta a végzős évfolyamot, akik a jól megszokott környezet helyett szeptembertől már egy új középiskolában folytatják tanulmányaikat. Útravalóként egy Csoóri Sándor idézettel indította útnak a ballagókat:

El kell indulni minden útra,
az embert minden úton várják.
Nincs halálos érv a maradásra,
csak a találkozásra s a kalandra.

Meghitt ünnepség keretében került sor a tanévzáró rendezvényre, melynek során a megjelent szépszámú közönség egy rövid összefoglalót hallgathatott meg az intézmény 2010-2011-es tanévének munkájáról.

A Cecei Általános Iskolában a tanévben 14 tanulócsoportban, 275 tanuló végezte tanulmányait. A pedagógiai munkát 25 pedagógus látta el. A tanulók között 22 sajátos nevelési igényű tanuló volt, akik az osztályokba integráltan teljesítették tanulmányaikat, de fejlesztésükben gyógypedagógusok is részt vettek.

Az idei tanévben folytatták a tavalyi évben bevezetett kompetencia alapú oktatást, amelyet felmenő rendszerben terjesztettek ki évfolyamaikon. A pedagógiai módszertani újítás a TÁMOP 3.1.4.-es számú pályázat fenntartási időszakának köszönhető. Ennek keretében 7 tanulócsoportban folytatták a kompetencia alapú oktatást szövegértés, matematika, életpálya építés, szociális kompetencia és informatika műveltségi területeken. Az idei tanévben sikerült megvalósítani egy nagyszabású informatikai fejlesztést a TIOP 1.1.1-es pályázatnak köszönhetően. Az iskola ennek köszönhetően 8 darab interaktív táblával gazdagodott, amelyekhez projektor és hordozható számítógép is tartozik. E mellett megvalósult 25 asztali számítógép beszerzése, amely az informatika terem teljes felújítását eredményezte, sőt ki tudtak alakítani egy másik számítástechnika szaktantermet is.

Sikeresen működtették az idei tanévben is az úgynevezett IPR programot, amely a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek együttnevelését támogatta.

Tehetséges diákjaiknak, lelkes pedagógusaiknak köszönhetően idén is nagyon sok helyi, térségi, megyei és országos versenyen vettek részt, öregbítve iskolájuk hírnevét. Szép sikereket értek el, a teljesség igénye nélkül a pálfai Lázár Ervin napon, a sárszentmiklósi Bolyai versenyen, a Szemere Gyula vetélkedőn, a dunaújvárosi Lotz János szövegértési versenyen, a székesfehérvári Apáczai Tehetségkutató versenyen, a Reálműveltségi vetélkedőn, a Komplex Ének-zene versenyen, a Honismereti versenyen, az Alapműveleti matematika versenyen. De eredményesen képviselték iskolájukat diákjaik a rétimajori Sár-fürkész versenyen, a decsi néprajzi vetélkedőn, a soponyai népdaléneklési versenyen, a sárbogárdi Zrínyi Ilona matematika versenyen és Mészöly versmondó versenyen.

Gyermekeik levelezős versenyeken is előszeretettel részt vettek. Így a Bendegúz, a Szivárvány, a Manó tanoda, az Odüsszeusz történelmi vetélkedőn, a Felnevelő tájunk honismereti vetélkedőn, a PC Kismester és a Kozma László Informatikai versenyen is sikereket könyvelhettünk el. Országosan is kiemelkedő eredményt értek el Dicsérdi Elizabet és Kacz Kornélia 3. osztályos tanulók, akik az Apáczai Kiadó országos természetismereti, illetve matematika vetélkedőjén bejutottak a Budapesten megrendezett országos döntőbe. Szintén nagy siker volt és országos első helyezést ért iskolájuk csapatának szereplése az Algebria elnevezésű internetes matematika versenyen. Itt a legjobb eredményeket Kacz Kornélia és Vagyóczki Patrik érték el. Idén is több helyi rendezvény megszervezésében részt vettek az intézmény pedagógusai és diákjai. A nemzeti ünnepeken nem csak az iskolában, hanem a községi ünnepélyek során is megemlékeztek október hatodikáról, az 1956-os forradalomról, 1848. március 15-ről, a június 4-i Nemzeti Összetartozás napjáról. Sok egyéb rendezvényt szerveztek, illetve biztosították diákjaik részvételét ezeken.

Szeptemberben szüreti mulatságon vettek részt, Itthon vagyok címmel akadályversenyt szerveztenk és a Vertikállal közösen szelektív napot tartottak. Székesfehérváron jégkorong meccset látogattak, Dunaújvárosban hulladék körúton jártak. Októberben megismételték a tavalyi nagysikerű alapítványi bált, majd megemlékeztek a népmese napjáról és a zenei világnapról. Diákjaik labdarúgó mérkőzésen jártak a Puskás Ferenc Stadionban és lebonyolították a Magyar vagyok című egy hónapos projektet. Novemberben térségi módszertani napot tartottak, hospitáló iskolát fogadtak, nyugdíjas kollégáiknak arany és gyémánt diplomát adtak át. A decemberi ünnepkör eseményei után januárban megemlékeztek a magyar kultúra napjáról, míg február elsején lerótták kegyeletünket Csók István festőművész sírjánál Budapesten, halálának 50. évfordulója alkalmából. Februárban farsangoltak, márciusban nyílt napokat tartottak. Március 25-én ünnepélyes keretek között vehették át a Referencia intézményi előminősítésünket Veszprémben. Nagy sikerrel rendezték meg ismét a hagyományos Illyés napok mesemondó versenyét és az Arcadia egészségnapot. Áprilisban papírt gyűjtöttek, Székesfehérváron labdarúgó mérkőzésen jártak, húsvétoltak és megünnepelték az édesanyákat. Májusban megérkeztek az interaktív táblák, megkezdődtek az év végi kirándulások és gyermeknapot is tartottak. Június elején szintén ünnepélyes körülmények között vehették át az intézmény képviselői az Ökoiskolai minősítést. Ezután nagy sikerrel búcsúztak a nyolcadikosok vidám színdarabjukkal és sikert aratott a Levegőt! című témahét is.

A sok rendezvény mellett egész évben biztosították diákjaik számára a művészetoktatást néptánc és zongora tanszakokon, úszás és karate oktatást, szakkör formájában lehetőséget biztosítottak a labdarúgás és a kézilabda edzések látogatására.

Sikereik között külön kategóriát képviseltek a sportrendezvények, ahol több sportágban, rengeteg rendezvényen vettek részt a tanulók Sárbogárdon, Sárszentmiklóson, Székesfehérváron, Simontornyán, Pálfán, Gárdonyban, Perkátán, Mezőfalván és természetesen helyben is. Kiemelkedő sikereket ért el kispályás labdarúgó csapatuk, hiszen tagjaik megnyerték a pálfai Lázár Ervin kupát és a sárszentmiklósi Brúzsa Miklós emléktornát is.

Kézilabdázóik eredményesen szerepeltek a székesfehérvári Köfém SC által meghirdetett régióbajnokságon, ahol több fordulón keresztül küzdöttek eredményesen a megye legjobb utánpótlás csapataival. A helyi sportegyesülettel közösen fenntartott U13-as labdarúgó csapatuk nagy sikert aratva 2. helyezést ért el a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség által meghirdetett serdülő bajnokságban. Utánpótlás labdarúgóik részt vettek Sárbogárdon, Sárszentmiklóson és a helyben megrendezett körzeti tornákon.

Ezek a sporteredmények nem jöhettek volna létre azon lelkes, sportszerető szülők támogatása nélkül, akik önzetlenül edzették fiataljaikat, tanították meg nekik választott sportáguk egy-egy mesterfogását és persze szervezték a gyermekek versenyeztetési lehetőségeit. Az iskola vezetősége szeretne köszönetet mondani Pordány Ferenc kézilabda, Bende Zsolt és Klazer Balázs labdarúgó edzőknek lelkiismeretes munkájukért.

Az iskola egyik rangos kitüntetése az 1993-ban település díszpolgára, Móré Imre által alapított Jó tanuló-jó sportoló díj. Idén két tanuló vehette át az elismerést. Pruzsencki István a karate sportágban, míg Barsi Márk a labdarúgás területén elért sikerei okán kapta meg az elismerést. Az iskola két nagylelkű támogatójának köszönhetően minden évben két kiemelkedő eredményt elérő végzős diákjukat külön díjazzák.

A Móré Imre által alapított Kamasz alapítvány díját és a vele járó 50.000 forintos jutalmat Csilléry Brigitta érdemelte ki, míg a Menyhárt Ferenc úr által alapított díjat és a vele járó 100.000 forintos jutalmat Nyikos Tibor vehette át.

Király László igazgató úr minden diáknak, pedagógusnak és vendégnek jó pihenést kívánva zárta le a 2010/11-es tanévet ezen a kissé szeles, de szép ünnepségen.

Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét