Mikulás ünnep - 2017. december 14.

December 6-án, nagy izgalommal várták kicsik és nagyok a Mikulás érkezését Cecén is. Sárvári Ilona, a község könyvtárosa már jó előre tisztázta a „nagyszakállúval” és két krampuszával, hogy el ne kerüljék a település lakóit, mert nagyon várják őket!

Már kora reggel „hintóra” pattantak a régen vártak és elkocsikáztak az óvodás korú gyermekekhez. Ott minden csoportba ellátogattak és csupa szépet és jót hallottak mindenkiről, amit finom szaloncukorral és csomagokkal díjaztak. Eközben az alsó tagozatos iskolások megnézték a felsős társaik által előadott zenés dramatikus játékot a tornateremben, a ráhangolódás jegyében.

A Mikulás és „munkatársai” az óvodások meglátogatása után elhintóztak az iskolásokhoz is, akik nem kisebb lelkesedéssel várták őket! Ott is meghallgatták a szép verseket és énekeket, kiosztották a finomságokat rejtő csomagokat és ígéretet tettek, hogy jövőre is meglátogatják a „jógyerekeket”.

Az intézmények meglátogatása után a Mikulás és segítői elmentek a hivatalokba, az üzletekbe, de nem mentek el üres kézzel a lakók mellett sem. A program a kora délutáni órákban a Művelődési Házban folytatódott, ahova meghívták a község összes 3 év alatti „csemetéjét”, hogy ott találkozhassanak a Mikulás bácsival. Igazán nagyszerű élmény volt, ahogy lépegettek és futkároztak ámuló szemekkel a „piros ruhás nagyszakállú” körül.

A délután folyamán az iskolások Mikulás buli keretében fogyasztották el a sok kapott finomságot, ahol táncolva, énekelve ünnepelték meg a jeles napot.

Köszönjük a Mikulásnak és segítőinek, hogy ilyen sok örömet szereztek a község kicsinyeinek és nagyjainak! Külön köszönet illeti Sárvári Ilonát, a községi könyvtár vezetőjét, aki évről- évre megszervezi ezt az ünnepi alkalmat, mindenki megelégedésére!

Szabóné Várady Katalin, igh.

Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét