Szitakötő továbbképzés - 2017. november 28.

A Cecei Általános Iskolában 2017. november 14-én ismételten sor került a közhasznú Liget Műhely Alapítvány szervezésében az általuk kiadott Szitakötő folyóirathoz kapcsolódó gyermekfoglalkozásra és pedagógus továbbképzésre.

A Szitakötő magazin fenntarthatósággal kapcsolatos oktatási programjában már kezdetektől részt veszünk. A program alapját képező Szitakötő folyóirat példányait egy tanévben négy alkalommal juttatják el hozzánk ingyenesen, és az adott tanévben egy pedagógusképzést és egy gyerekfoglalkozást tart a program munkatársa a résztvevő iskoláknak.

A gyermekfoglalkozáson az ötödik évfolyam tanulói és az érdeklődő szülők vettek részt. A hatvan perces interaktív foglalkozás feladatai körüljárták a folyóirat őszi számának témáját, amely az energiáról szólt. A magazinban különböző műfajú és tematikájú írások teszik lehetővé a sokirányú alkalmazást. A kortárs irodalmi művek (vers, mese, kispróza) és az ismeretterjesztő cikkek mellett a korosztálynak megfelelő, kreatív foglalkoztató feladatok segítik a befogadást. A foglalkozás folyamán a tanulók játékos módon bepillantást nyerhettek az energia italok összetételébe, megbeszélték miből nyerhető energia, fizikai kísérletet végeztek zsebteleppel.

A pedagógus foglalkozás kilencven percében metodikai segítséget kaptak a jelenlévők a folyóiratban található anyagok feldolgozásához. A jó hangulatú foglalkozáson a mindennapi munkában is felhasználható ötletekkel, módszerekkel ismerkedhettek meg a résztvevők.

Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét