Álláshirdetés 1. - 2017. július 19.

Dunaújvárosi Tankerületi Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Cecei Általános Iskola

angol nyelv - bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 7013 Cece, Árpád utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Nevelő-oktató munka végzése tanítói munkakörben a Köznevelési törvény, a helyi pedagógiai program és a szervezeti és működési szabályzat irányelveinek megfelelően.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, angol nyelvtanári végzettség,
 • hasonló munkakörben - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Nyitottság az innovációra, szociális érzékenység, csapatmunka

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettségek, képzettség meglétét igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Király László nyújt, a 06-20/491-7330-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7013 Cece, Árpád utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/065/5-149/2017 , valamint a munkakör megnevezését: angol nyelv - bármely szakos tanár.
 • vagy
 • Elektronikus úton Király László intézményvezető részére a igazgatocece@gmail.com E-mail címen keresztül
 • vagy
 • Személyesen: Király László, Fejér megye, 7013 Cece, Árpád utca 3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 10.

Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét