Ballagás és tanévzáró ünnepség - 2017. június 27.

„Ilyenek voltunk, vadak és jók, bűnösök közt is ártatlanok. Ilyenek voltunk, és marad egy jel, amit itt hagyunk, ha indulni kell.” – köszöntötte a népszerű pop sláger soraival Király László igazgató úr a Cecei Általános Iskola ballagó diákjait. Majd folytatta: Hiszem, hogy nem véletlen, hogy ezt a dalt énekeltétek a szerenád során, hiszen ezek a sorok minden eddigi évfolyamnál jobban illettek rátok: vadak voltatok és jók, így, ebben a sorrendben, bűnösök között is ártatlanok, hiszen akkor sem lehetett rátok haragudni, ha tényleg megérdemeltétek volna. Ilyenek voltatok, ilyenek vagytok, de nem csak egy jel marad itt rólatok, hanem sok száz és száz emlék, amelyekről még évek múlva is megemlegetjük vadságotokat vagy éppen jóságotokat…

Az igazgatói búcsúszavak után Markó Viktor verssel, míg Lehota Eszter beszéddel búcsúzott a végzősöktől a 7. évfolyam nevében. Horváth Lilla nyolcadikos tanuló emlegette fel az elmúlt évek vidám emlékeit a ballagók részéről búcsúbeszédében. Ezután az igazgató úr egy-egy virágcsokorral köszönte meg a végzős osztályok Szülői Közösségi tagjainak az elmúlt években nyújtott segítségét.

Iskolánkban hagyomány, hogy a ballagási ünnepség után kerül sor tanévzáró ünnepélyre. A Cecei Általános Iskolában a 2016-2017-es tanévben 15 tanulócsoportban, 250 tanuló végezte tanulmányait. A pedagógiai munkát 23 pedagógus, gyógypedagógus és utazó szakemberek látták el. Idén is több helyi rendezvény megszervezésében vettek részt az iskola pedagógusai és diákjai. Nemzeti ünnepeinkről diákjaink nem csak az iskolában, hanem a községi ünnepélyek során is megemlékeztek. Ezek mellett sok egyéb rendezvényt tudtunk megszervezni, illetve biztosítani a diákjaink eljutását ezekre. Tehetséges diákjaink, lelkes pedagógusaiknak köszönhetően idén is nagyon sok helyi, térségi, megyei és országos versenyen vettek részt, öregbítve iskolánk hírnevét. Több mint 40 versenyen, vetélkedőn szerepeltek többek között Székesfehérváron, Dunaújvárosban, Szekszárdon, Sárbogárdon, Mezőfalván, Pálfán, Alapon, Sárkeresztúron, Seregélyesen, Szabadbattyánban. De eljuthattak diákjaink olyan távolabbi városokba is mint Budapest, Tatabánya vagy Mezőtúr. A sok rendezvény és verseny mellett egész évben biztosítottuk a lehetőséget diákjaink számára a művészetoktatásban is, a helyi énekkar, illetve a Violin Művészeti Alapiskolával együttműködve a zongora oktatás keretében. A művészeti tevékenységek mellett szakkör formájában lehetőség nyílt kézműves, angol nyelv, természettudományos, kézilabda, aerobik, asztalitenisz, természetjárás és labdarúgás programok látogatására. De lehetőséget teremtettünk az úszás oktatás igénybe vételére is. 7. és 8. évfolyamon felvételi előkészítő foglalkozásokkal támogattuk a pályaválasztás előtt álló diákokat. Gyermekeink egész napos oktatása a napközis és tanulószobai csoportok megszervezésével valósult meg. Iskolánk ebben a tanévben is biztosította a történelmi egyházaknak a hitoktatás tárgyi feltételeit, a jogszabályoknak megfelelően immár 1.-8. évfolyamon.

A tanévzáró keretében a végzős diákok búcsúztatása mellett két olyan pedagógustól is búcsút vettünk, akik munkájukkal több évtizeden keresztül szolgálták a Cecei Általános Iskolát, de a jövő tanévben már nyugdíjasként élvezik a jól megérdemelt pihenést. Borostyán Istvánné, Magdi néni hivatalosan az elmúlt tanév 2. félévében, 2017.02.01-én vonult nyugállományba, így ezért most került sor a búcsúztatására. Borostyánné Magdi 1987-től dolgozott az intézményben, mint tanító és gyógypedagógus. Nyugdíjba vonulásáig nagy kitartással és magas szakmai színvonalon látta el ezt a kihívásokkal teli és sokszor nagyon nehéz feladatot.

Nagy Ferencné, Ibolya néni 2017. december 31-től vonul nyugállományba, de felmentési idejét már 2016. szeptember 1.-től megkezdi, tehát a jövő tanévet már nem kezdi el intézményünkben. Ibolya 1977. augusztus 1-jén állt munkába Cecén és most 2017-ben, sikerekben és szép emlékekben gazdag 40 év után mond búcsút az iskola falainak. A Cecei Általános Iskolában a hosszú évtizedek alatt több generációnak adta át sikeresen tudását a matematika és fizika tantárgyak területén. Oktató munkája mellett komoly nevelő munkát is végzett, amit bizonyít az a sok diákcsoport, amelyet osztályfőnökként vezetett. Mindkét búcsúzó kollégának nyugodt, és sikerekben gazdag nyugdíjas éveket kívánunk!

A szombat délelőtti programot a kitűnő tanulmányi eredményt elért diákok jutalmazása, illetve a végzős diákok elismeréseinek átadása zárta. Intézményünkben 37 diák ért el kitűnő tanulmányi eredményt, amiért cserébe jutalomkönyvet vehettek át az igazgató úrtól. A végzős diákok közül szintén könyvjutalomban részesültek a kiemelkedő közösségi munkát végző, a versenyeken jó eredményeket elérő tanulók. A Jó tanuló - jó sportoló díjat idén Csányi Árpád vehette át, aki atlétika sportágban elért sikerei és jó tanulmányi eredménye alapján kapta meg az elismerést. A Kamasz Alapítvány díját és a vele járó 50.000 forintos pénzjutalmat Redzsepi Erzana vehette át, aki a elmúlt 8 évben sikeresen képviselte iskolánkat több helyi, megyei és országos versenyen, továbbá az intézmény által szervezett programoknak, rendezvényeknek aktív szervezője, segítője volt. A Menyhárt Ferenc úr által alapított Menyhárt-tanulmányi ösztöndíjat, 13. alkalommal adta át az alapító. Az idei díjat Horváth Lilla vehette át, aki a 8 év alatt tanúsított példamutató magatartásáért, kiemelkedő szorgalmáért, aktív közösségi munkájáért vehette át a díjat. Iskolai tanulmányai során területi, megyei és országos megmérettetésen eredményesen képviselte a Cecei Általános Iskolát, szorgalmával, eredményeivel öregbítette iskolánk hírnevét. Aktív tagja a cecei Katolikus Egyháznak.

A díjátadások után Király László igazgató úr kellemes pihenést, tartalmas és élvezetes vakációt kívánt a diákoknak a nyárra.

Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét