Ballagás és évzáró - 2016. június 28.

Milyen furcsa ünnep is egy ballagás. Benne van az öröm, hiszen valamit teljesítettünk, valamit elértünk és ezt meg kell ünnepelni. De ezek az érzések kettősek, hiszen valamit teljesítettünk, valamit elértünk és ezzel valami le is zárul, valami véget ér. A ballagási ünnepség egyben búcsú is, ami mindig egy kis szomorúsággal tölt el minket. De semmiképp ne szomorkodjunk, hiszen minden vég egyben valaminek a kezdete is – Ezekkel a szavakkal kezdte ballagási ünnepi beszédét 2016. június 25-én Király László, a Cecei Általános Iskola igazgatója.

A végzős diákoktól az iskola 7. évfolyam diákjai nevében Tábori Alex és Csányi Árpád búcsúzott, aki felelevenítették az elmúlt tanévek élményeit, a közös kirándulásokat, iskolai és iskolán kívüli élményeket. A 8. évfolyam nevében Pajor Fanni, Dicsérdi Elzabet, Pogány Márk és Bali Miklós köszönte meg az iskolai tanárainak és a diáktársaknak az itt eltöltött nyolc év munkáját, élményeit. Ezután a 8. évfolyam tanulói képletesen is kirepültek az intézményből, amit a szélnek eresztett léggömbjeik jelképeztek. Régi hagyomány, hogy az intézmény vezetése ilyenkor egy kis ajándékkal köszöni meg azoknak a szülőknek a munkáját, akik aktív közreműködésükkel 8 éven át járultak hozzá az iskola sikerességéhez. Ennek keretében 5 szülő vehetett át ajándékot.

A meghitt pillanatok után került sor az évzáró ünnepségre. Ennek keretében értékelésre került a 2015-2016-os tanév. A Cecei Általános Iskolában a tanévben 16 tanulócsoportban, 265 tanuló végezte tanulmányait. A pedagógiai munkát 23 pedagógus és utazó szakemberek látták el. Az iskolai munka során tovább folytatódtak azok a kezdeményezések, amelyek az új pedagógiai eljárások, folyamatok megismerését és intézményen belüli és kívüli elterjesztését célozták meg. Több pályázatnak köszönhetően az iskola új fejlesztő eszközökkel gazdagodott, sikerült nagyobb mértékben beépíteni mindennapi munkába a számítógép és az interaktív tábla használatát és nem utolsó sorban rengeteg rendezvény megszervezését tette lehetővé ez az oktatási forma. Az idei tanévben is több témanapot, témahetet és egy hónapot meghaladó projektet sikerült megvalósítani. A legsikeresebb alkalmak között volt a hagyományos akadályverseny, több hulladékgyűjtési akció, a közös programok a cecei óvodával és a nyugdíjas klubbal, az iskolagyümölcs és iskolatej program, színházlátogatások, a farsangi rendezvények, az Illyés napok mesemondó és sportversenye, a FÉNY-szóró témahét, a II. Sulimpia, a tanév végi és határon túli kirándulások, illetve számos olyan program, amely színesebbé tette az idei tanévet.

A tanórán kívüli tevékenységek színes kínálatát tudta biztosítani az intézmény, így szakkör formájában lehetőség nyílt kézműves, informatika, angol nyelv, kézilabda és labdarúgás programok látogatására. De lehetőség volt zongora, úszás, karate és gyermek aerobik oktatás igénybe vételére is. 7. és 8. évfolyamon felvételi előkészítő foglalkozásokkal támogatta az iskola a pályaválasztás előtt álló diákokat. A gyermekek egész napos oktatása a napközis és tanulószobai csoportok megszervezésével valósult meg.

Az év értékelése után a kitűnő szorgalmú diákok könyvjutalmat vehettek át. Nagy örömünkre a nyolc évfolyamon 40 diák vehetett át könyvjutalmat. A végzős évfolyam diákjai közül többen külön elismerésben is részesültek. Jó tanuló-jó sportoló elismerést vehetett át Pajor Fanni 8. osztályos tanuló. A Sáregresért Közalapítvány díját Szabó Bianka vehette át példamutató magatartásáért és jó tanulmányi eredményéért. Az idei tanévben 7. alkalommal kerülhetett sor a Kamasz Alapítvány díjának átadására. Az alapítvány kuratóriuma a díjat és a vele járó 50.000 forintos pénzjutalmat két végzős diáknak is odaítélte, így Killer Fédoszíja és Pajor Fanni tanulók, a 8 év alatt tanúsított kiemelkedő szorgalmuk és példamutató magatartásuk okán vehették át az elismerést. 12. alkalommal került átadásra a Menyhárt Ferenc által alapított tanulmányi díj és a vele járó 100.000 forintos jutalom is. A díjat Dicsérdi Elizabet vehette át példamutató magatartásáért, kiemelkedő szorgalmáért, aktív közösségi és egyházi munkájáért.

Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét