Vasdiploma átadás Sárbogárdon - 2015. november 4.

Vasdiploma, vasdiploma… Mit is jelenthet ez a szó? 65 éve átadott diplomát jelent, ismételten átadva.

Volt egyszer egy tanítónő Vajtán. Huszár Antalné, Erzsike néninek hívják. 67 éve kezdte a pályáját, miután elvégezte a Székesfehérvári Ferenc József Nőnevelő Intézet Római Katolikus Leánylíceum és Népiskola Tanítóképző Intézetét. Sok-sok éven át nevelte, szeretettel, kitartással a diákokat, nebulókat. Ma is emlegetik, szívesen gondolnak rá szeretett községében. Jelenleg a Sárbogárdi Egyházközség Idősek Otthonában nagy szeretettel éli mindennapjait férjével együtt. Jó egészségnek örvendenek. Nagy meghatódottsággal fogadták a kis küldöttséget, Csákvári Györgyöt, az egykori kisdiákot, majd kollégát, Térmeg György polgármestert, Dr. Marinka Nikolett jegyzőt és Szabóné Várady Katalin igazgatóhelyettes asszonyt, akik átadták a Nyugat- magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kara, mint jogutód által kiadott vasdiplomát. A köszöntés után kedvesen elbeszélgettek a fiatalos Erzsike nénivel, aki nagy szeretettel emlékezett vissza kedves falujára és az ott élő diákjaira, a falubeliekre. Szeretettel üdvözli őket a sárbogárdi otthonból, minden jót kívánva az otthoniak.

Mi pedig otthoniak, nagyon gratulálunk Erzsike néninek vasdiplomája átadásának alkalmából és jó egészséget kívánunk neki!

Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét