Becsengettek - 2015. szeptember 8.

A Cecei Általános Iskola hagyományait hűen követve, a 2015/2016-os tanévet is tanévnyitó ünnepéllyel nyitotta meg, melyet 2015. szeptember 1-jén rendezett meg az intézmény.

Valószínűleg ezt a napot legizgatottabban azok a kisdiákok várták, akik most először lépték át a számtalan újdonságot rejtő és elsőre talán még félelmetesnek tűnő iskola kapuit. Teljesen azért nem volt ismeretlen számukra a környezet, hiszen a tavalyi év során már többször is jártak az intézményben az óvoda-iskola átmenet programnak köszönhetően. Az újdonsült kisdiákok a még az óvodában közösen megtanult verssel köszöntötték új iskolájukat, társaikat, nevelőiket és búcsúztatták az óvodás éveiket. Az iskola részéről Szepesiné Palatinus Pálma tanítónő jó tanácsokkal teli köszöntő beszédét hallgathatták meg a leendő első osztályosok és az ünnepségen résztvevők. Ezután Király László igazgató úr az emléklapok és a hozzá tartozó, hasznos ajándék átadásával hivatalosan is az iskola polgáraivá fogadta az első osztályos tanulókat. Az ajándékok átadása után ismertetésre kerültek a 2015/2016-os tanév fontosabb adatai, teendői, az iskolában bekövetkezett változások, újdonságok.

„Továbbra is a Klebelsberg Intézményfenntartó Társulás, vagyis az állami intézményfenntartó biztosítja az iskola működését. […] A Köznevelési Törvény értelmében megvalósul a mindennapos testnevelés, illetve a kötelező hit és erkölcstanoktatás is.” – kezdte ünnepi beszédét Király László igazgató úr.

Az idei tanévben is három telephelyen kezdődhetett meg az oktatás. A Cecei Tagintézményben 16 tanulócsoportban 263 gyermek kezdi el tanulmányait 24 pedagógus irányításával. Az Alapi Tagiskolában 7 tanulócsoportban 105 diák - 11 pedagógussal, az alsószentiváni tagintézményben 5 tanulócsoportban 45 diák - 6 pedagógus felkészítésével lát neki az idei tanév feladatainak. A közös intézmény vezetője a Cecei Általános Iskola igazgatója, akinek munkáját továbbra is egy igazgatóhelyettes segíti majd. A tagiskolákban a vezetői feladatokat továbbra is egy-egy tagintézményvezető látja el. A szakos ellátottság biztosítása miatt az idei tanévben is utazó pedagógusok látnak el feladatokat a tagintézményekben.

A cecei tagintézményben a tanulólétszám 263 fő. Ebből 30-an Sáregresről, 46-an Vajtáról járnak be és indulnak haza a tanórák illetve a délutáni foglalkozások után. A diákok továbbra is felnőtt kísérő felügyelete mellett utaznak. Az idei tanévben 37 első-, 38 második-, 31 harmadik-, 29 negyedik-, 32 ötödik-, 31 hatodik-, 32 hetedik-, és 33 nyolcadik osztályos diák kezdheti meg tanulmányait Cecén.

Az iskola továbbra is egyik kiemelt feladatának tekinti a tehetséggondozás ügyének támogatását, ezért szakköröket, tehetséggondozó- valamint felvételi előkészítő foglalkozásokat biztosít tanulóinak. Ezenfelül, a Magyar Kézilabda Szövetség és az MLSZ Bozsik Intézményi program is támogatni kívánja az intézmény tanulóit sportfoglalkozások lebonyolításával. A dunaújvárosi Violin Művészetoktatási Intézmény is képviselteti magát, zongoraoktatás biztosításával.

Továbbra is folytatódik az iskolatej- és gyümölcsprogram valamint a szelektív hulladékgyűjtési akció is.

Az iskolában továbbra is tevékenykednek olyan pedagógusok, akik oktatói munkájuk mellett könyvtárosi valamint ifjúságvédelmi és esélyegyenlőségi feladatokat is ellátnak.

A tehetséggondozás mellett a diákok felzárkóztatására is nagy hangsúlyt fektet az intézmény. A sajátos nevelési igényű gyermekek továbbra is integráltan, gyógypedagógus segítségével folytathatják tanulmányaikat. A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarral küzdő tanulók részére az iskola, fejlesztő órákat biztosít hetente két alkalommal, évfolyam szinten. Ezeket a fejlesztéseket szakos pedagógusok látják el.

Az ünnepi beszédben elhangzott többek között az is, hogy az iskolában kisebb felújítási munkálatokra került sor. Ezen munkálatokhoz elsősorban a Cecei Iskolásokért Közalapítvány járult hozzá. A közalapítvány, a Diákönkormányzat valamint Sáregres Község Önkormányzata jóvoltából került sor az iskola udvarán található játszótári eszköz beszerzésére. Továbbá az igazgató úr kiemelte, hogy az idei tanévben több olyan programot is szeretnének megszervezni, amelyeknek célja az lesz, hogy további, az Európai Unió feltételeinek megfelelő játékokat tudjanak beszerezni. Ezekhez a továbbiakban is várják a szülők és egyéb partnerek segítségét.

„Minden diákunknak, minden pedagóguskollégámnak eredményekben gazdag és nagyon sikeres tanévet szeretnék kívánni.”- zárta Király László ünnepi, tanévnyitó beszédét.

Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét