Ballagás és évzáró - 2015. július 1.

A ballagási ünnepség egy oktatási intézmény életében a tanév talán legkiemeltebb eseménye. Nincs ez másképpen a mi iskolánkban sem. Pedig ilyenkor érzéseink mindig kettősek. Mindannyian ünneplőbe öltözünk, feldíszítjük az iskolát, útravalónak szánt mottót írunk a táblákra… ünnepelünk, örülünk. – Ezekkel a szavakkal kezdte ballagási ünnepi beszédét 2015. június 20-án Király László, a Cecei Általános Iskola igazgatója.

A végzős diákoktól az iskola 7. évfolyamos diákjai nevében Gabula Klaudia búcsúzott, aki felelevenítette az elmúlt tanévek élményeit, a közös kirándulásokat, iskolai és iskolán kívüli élményeket. A 8. évfolyam nevében Kacz Kornélia Réka köszönte meg az iskolai tanárainak és a diáktársaknak az itt eltöltött nyolc év munkáját, élményeit. Ezután a 8. évfolyam tanulói képletesen is kirepültek az intézményből, amit a szélnek eresztett léggömbjeik jelképeztek. Régi hagyomány, hogy az intézmény vezetése ilyenkor egy kis ajándékkal köszöni meg azoknak a szülőknek a munkáját, akik aktív közreműködésükkel 8 éven át járultak hozzá az iskola sikerességéhez. Ennek keretében tíz szülő vehetett át ajándékot.

Végül Király László igazgató úr az alábbi Ady Endre idézettel köszönt el a végzős diákoktól:

„Nem kívánom senkitől, hogy csodás dolgot tegyen, de joggal elvárom mindenkitől, hogy mindig ember legyen."

A meghitt pillanatok után került sor az évzáró ünnepségre. Ennek keretében értékelésre került a 2014-2015-ös tanév. A Cecei Általános Iskolában a 2014-2015-ös tanévben 15 tanulócsoportban, 262 tanuló végezte tanulmányait. A pedagógiai munkát 23 pedagógus és utazó szakemberek látták el. Az iskolai munka során tovább folytatódtak azok a kezdeményezések, amelyek az új pedagógiai eljárások, folyamatok megismerését és intézményen belüli és kívüli elterjesztését célozták meg. Folytatódott az elmúlt években bevezetett készség alapú oktatás, módszertani megújulás jegyében a pedagógusok tovább folytatták az új tanulásszervezési eljárások és módszerek alkalmazását. Innovatív munkájukat segítették azok a modern informatikai eszközök, amelyek napi használatával egyre színesebbé és mai kor diákjai számára is élvezetessé tudták tenni a tanórák jelentős részét. Több pályázatnak köszönhetően iskolánk új fejlesztő eszközökkel gazdagodott, sikerült nagyobb mértékben beépíteni mindennapi munkánkba a számítógép és az interaktív tábla használatát és nem utolsó sorban rengeteg rendezvény megszervezését tette lehetővé ez az oktatási forma. Ennek a programnak a részeként folytatódott a nagy népszerűségnek örvendő projektoktatás, amelynek keretében idén is több témanapot, témahetet és egy hónapot meghaladó projektet sikerült megvalósítani. Idén is több helyi rendezvény megszervezésében vettek részt az iskola pedagógusai és diákjai. Nemzeti ünnepeinkről diákjaink nem csak az iskolában, hanem a községi ünnepélyek során is megemlékeztek. Ezek mellett sok egyéb rendezvényt tudtunk megszervezni, illetve biztosítani a diákjaink eljutását ezekre. A legsikeresebb alkalmak között volt a hagyományos akadályversenyünk, több hulladékgyűjtési akció, közös programok a cecei óvodával és a nyugdíjas klubbal, az iskolagyümölcs és iskolatej program, színházlátogatások Budapesten és Székesfehérváron, az Illyés napok mesemondó és sportversenye, tanév végi és határon túli kirándulások, a Föld, mint őselem című témahét, az iskolaépület 30 éves évfordulója, országos és megyei sportversenyek és számos olyan program, amelyek színesebbé tették az idei tanévet.

A tanórán kívüli tevékenységek színes kínálatát tudta biztosítani diákjainknak, így szakkör formájában lehetőség nyílt kézműves, informatika, angol nyelv, kézilabda, labdarúgás, kézimunka, háztartási ismeretek, dráma, egészséges életmód délutáni programok látogatására. De lehetőséget teremtettünk az úszás, a furulya és a karate oktatás igénybe vételére is. 7. és 8. évfolyamon felvételi előkészítő foglalkozásokkal támogattuk a pályaválasztás előtt álló diákokat. Gyermekeink egész napos oktatása a napközis és tanulószobai csoportok megszervezésével valósult meg.

Az év értékelése után a kitűnő szorgalmú diákok könyvjutalmat vehettek át. A végzős évfolyam diákjai közül többen külön elismerésben is részesültek. Jó tanuló-jó sportoló elismerést vehettek át Redzsepi Arléna és Redzsepi Armend 8. osztályos tanulók. Az idei tanévben 6. alkalommal kerülhetett sor a Kamasz Alapítvány díjának átadására. Az alapítvány kuratóriuma az alapító kérésének megfelelő kritériumok alapján a díjat és a vele járó 50.000 forintos pénzjutalmat Pordány Emese 8. évfolyamos tanulónak adományozta a 8 év alatt tanúsított kiemelkedő szorgalma és példamutató magatartása okán. 11. alkalommal került átadásra a Menyhárt Ferenc által alapított tanulmányi díj és a vele járó 100.000 forintos jutalom is. A díjat Kacz Kornélia Réka vehette át példamutató magatartásáért, kiemelkedő szorgalmáért, aktív közösségi és egyházi munkájáért.

Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét