Roma délután - 2015. május 9.

A Cecei Általános Iskola TÁMOP 3.3.8.B-12-2012-0066 azonosító számú pályázatának nem titkolt szándéka, hogy diákjaik ízelítőt kapjanak a roma hagyományokról, a roma értékrend sajátosságairól.

Ennek keretében rendezték meg 2015. május 6-án, délután az első hagyományőrző roma délutánjukat. A program során Király László igazgató úr ismertette a vendégekkel a pályázat céljait és kihangsúlyozta ennek a délutánnak a projektbe való illeszkedését.

Ezután Pongó Ignác úr, az Országos Roma Önkormányzat képviselője tartott előadást a felnőtteknek és gyereknek. Bemutatta a cigány népcsooportok sajátosságait, kicsit a cecei és németkéri viszonyokra is utalva, majd beszélt a hagyományos roma foglalkozások sajátosságairól és jellemezőiről is. Külön kitért arra is, hogy minden roma legyen büszke a származására, őrizze a hagyományait, tisztelje az idősebb cigányokat, tanuljon tőlük.

A délután folytatásaként a kajdacsi Cigány Hagyományőrző Együttes előadásában hallhattak dalokat, amiket gitárral, tangóharmonikával és ceglédi kannával kísértek. A fiatalokból álló csoport nagy sikert aratott zenélésével. Közösen megtanulták a cigány himnuszt, amit az összes vendég együtt énekelt a zenészekkel.

Ezután Sárköziné Rafai Nikoletta németkéri cigány táncos előadásában láthattak tradicionális cigánytáncokat. Külön öröm volt számukra, hogy Nikoletta egy gyönyörű ruhában vett részt a fellépésen, ami színeiben és mintájában is bemutatta a roma sajátosságokat. Olyan vidámra sikerült a fellépése, hogy többen arra is vállalkoztak, hogy együtt táncoljanak vele egy táncház keretében.

A program zárása a cigány pogácsa megkóstolása volt, amit az egyik cecei szülő, Rafaelné Tóth Csilla sütött a vendégek számára. Annyira ízlett a résztvevőknek, hogy a több kilónyi cigány pogácsát hamar elkapkodták.

Az iskola munkatársai és diákjai köszönetüket fejezik mindazoknak, akik szereplésükkel és részvételükkel támogatták a diákok roma hagyományokról való ismeretszerzését!

Szabóné Várady Katalin, igh.

Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét