Magyar kultúra napja - 2015. január 27.

Január 22-én, a hagyományokhoz híven az idei évben is közös Himnuszmondással ünnepelték meg Cecén a Magyar kultúra napját, vagyis azt, hogy ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnuszt. Kicsik és nagyok nagy élvezettel skandálták együtt nemzeti imádságunkat az aula lépcsőjén, melyről video felvételt is készítettek.

A magyar kultúráról nem csak verssel, hanem zenével is megemlékeztek a cecei iskolában. 8 órától az alsó tagozatosoknak mutatták be a cecei zongoraiskolások vizsga darabjaikat, melyeket Pajor Fanni 7. b osztályos tanuló, A kolozsvári bíró című magyar népmeséjének felolvasása tett még változatosabbá. Doffkai Frigyes tanár úr tanítványai, Fazekas Lilla és Szalai Gyula 1. osztályos tanulók, Várady-Szabó László 2. osztályos, Szalai Anna 4. osztályos és Kacz István 7. osztályos tanulók nagy igyekezettel és szorgalommal készültek az ünnep még szebbé tételére. Sok diáktársuknak és pedagógusaiknak szereztek előadásukkal szép zenei élményt. Köszönet érte!

Szabóné Várady Katalin,
igazgatóhelyettes

Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét