Szakmai nap - 2015. január 20.

A Cecei Általános Iskola sikeresen valósítja meg a TÁMOP 3.3.8.B-12-2012-0066 azonosító számú pályázatot, amelynek címe: Mindenki egyért- Egy mindenkiért! Esélyegyenlőség alapú fejlesztés a Cecei Általános Iskolában. A pályázat keretében 2015. január 10-én intézményi szakmai napra került sor, amelynek fő célja volt, hogy a projektbe bevont pedagógusok, nevelők minél szélesebb körű ismereteket szerezzenek azokról a módszerekről, tanulásszervezési eljárásokról, amelyek sikeresen alkalmazhatók a tehetség felismerés, tehetséggondozás témakörében. A rendezvényre külső előadók, trénerek érkeztek intézményünkbe, akik előadások, interaktív csoportmunka és tréning formájában mutatták be, hogy milyen lehetőség nyílik a tehetségfejlesztésre a hátrányos helyzetű diákok aspektusából. Elemezték, hogy milyen lépések történtek eddig, melyek azok a módszerek, amelyek már meghonosodtak az intézményben és melyek azok a lehetőségek, amelyek még kipróbálás előtt állnak. A program keretében összegezték a gondolattérkép módszeréről szerzett ismereteiket, valamint a jobb- és bal agyfélteke aktivizálásának lehetőségeit is, ami a cecei iskola egyik sajátossága. A tudásmegosztás eredményeként sok olyan hasznos ötlet vetődött fel a nap folyamán, ami a pedagógusokat és az előadókat is támogatta az esélyteremtés és esélyegyenlőség kérdéskörében. Reményeink szerint ez a rendezvény is nagyban hozzájárul a pályázat sikeres megvalósításához.

Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét