Tanáraink

Vezetőség
Király László
igazgató
Szabóné Várady Katalin
igazgató helyettes
Tanítók
Fábián Enikő
általános iskolai tanító,
testnevelés műveltség terület
Horváthné Sohár Eszter
általános iskolai tanító,
magyar nyelv műveltségterület
Szabóné Várady Katalin
óvodapedagógus, általános iskolai tanító,
szakvizsgázott pedagógus,
mesterpedagógus-közoktatási szakértő
Földi Józsefné
általános iskolai tanító,
természetismeret műveltségi terület
Kaczné Lajtos Judit
általános iskolai tanító
Szepesiné Palatinus Pálma
általános iskolai tanító,
szakvizsgázott pedagógus
Győri László
általános iskolai tanító
Komáromi Éva
általános iskolai tanító,
magyar nyelv műveltségterület
Szücsné Takács Ilona
általános iskolai tanító,
magyar nyelv és irodalom műveltségterület,
szakvizsgázott pedagógus
Horváth Ágnes
általános iskolai tanító
Sebestyén Éva
pedagógiai asszisztens
Tornócziné Bondor Csilla
általános iskolai tanító,
ének-zene műveltségterület,
rajz szakos tanár
Horváth Irén
általános iskolai tanító,
vizuális nevelés műveltségterület
Sohárné Bali Mária
általános iskolai tanító,
szakvizsgázott pedagógus
Tanárok
Balázsné Aranyos Judit
matematika és fizika szakos tanár
Ferenczi Roland
magyar nyelv és történelem szakos tanár
Lajtos Dorottya
gyógypedagógus, logopédus
Borosné Asbóth Ilona
általános iskolai tanító és testnevelés szakos tanár
Janus Kálmán
történelem szakos középiskolai tanár
Nagy Ferencné
matematika és fizika szakos tanár
Csajtainé Szabó Ágnes
kémia és biológia szakos tanár
Király László
földrajz és történelem szakos tanár,
szakvizsgázott pedagógus
Ráczné Pincési Julianna
történelem, orosz nyelv és angol nyelv szakos tanár,
szakvizsgázott pedagógus
Tanári kar 2016-2017
cecei tanári kar 2016-17
Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét