Szitakötő-program

Programleírás

A Szitakötő program a Liget Kiadó közreműködésével segíti a részt vevő iskolákban a környezettudatos nevelést. A Cecei Általános Iskolában elsőként a hetedik osztály vett részt a 2011/12-es tanévben a kezdeményezésben, azóta pedig folyamatosan alkalmazzuk.

A program alapgondolata, hogy a környezet fogalmát a természeti környezetnél tágasabban értelmezi; az épített és a szellemi környezeten túl a társadalom egészére, a másik emberre is kiterjeszthetőnek véli. A projekt éppen ezért nemcsak a veszélyeztetett természeti értékek megismerését és megóvását tartja fontosnak, hanem a szellemi, erkölcsi értékek gondozását is, és kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű gyerekekre.

A résztvevő osztály ingyenesen kapta meg a Liget kiadó által kiadott, negyedévente megjelenő folyóiratot. A 48 színes oldalon megjelenő lapban különböző műfajú és tematikájú írások tették lehetővé a sokirányú iskolai alkalmazást. A kortárs irodalmi művek (vers, mese, kispróza) és az ismeretterjesztő cikkek mellett a korosztálynak megfelelő, kreatív foglalkoztató feladatok segítették a feldolgozást. A lapban és a honlapon számos játék várta a gyerekeket és a tanárokat. A feldolgozás módjáról beszámolót, fényképeket, óravázlatot kellett küldeni a honlapra.

A folyóirat segítségével a programba bekapcsolódott tanulók és a pedagógusok teljesen szabadon használhatták fel a humán illetve a természettudományos témájú cikkeket, mind a tantárgyi, mind pedig az osztályfőnöki munkában. További segítség a pedagógusok számára szervezett ingyenes továbbképzés, és a folyóirat honlapján megjelenő a többi, programban részt vevő pedagógus segédanyaga.

Az elmúlt tanév hasznos és eredményes munkája után az eddig részt vevő osztály ismét megpályázta a részvételt. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, így a jövő tanévben is folytatódik az elkezdett tevékenység, amely helyben tartott ingyenes tantestületi továbbképzéssel és a tanulók számára szervezett délutáni játékos foglalkozással bővül ki.

Ráczné Pincési Julianna programkoordinátor

A Cecei Általános Iskola immár negyedik éve vesz részt a Szitakötő programban, melynek célkitűzése a szellemi és erkölcsi értékek gondozása és a veszélyeztetett természeti értékek megismertetése, megóvása. Ennek keretében a programba bevont iskolák ingyen kapják az értékes, negyedévente megjelenő színes lapot, amit diákjaikkal feldolgozhatnak. A pedagógusok a cikkek, versek, képzőművészeti alkotások feldolgozásához nagy segítséget kapnak az online felületen, de ők maguk is alkotó résztvevői a tudásmegosztásnak.

A program részeként a folyóirat szerzői a résztvevő iskolákban a tanulóknak játékos foglalkozást tartanak az aktuális folyóirat cikkei alapján. Idén az ötödik évfolyamosok vettek részt az érdekes, új ismereteket is tartalmazó hatvan perces foglalkozáson. A foglalkozást a Szitakötő program szervezője, Horgas Judit vezette. Mivel az újság jelen száma a közösségről szól, a témák között szerepeltek a közösségben élő állatok és növények, az arany, mint a nemesfémek királya és nagyon izgalmas feladatnak bizonyult a nyelvújítás kori elnevezések párosítása a ma használatosakkal. A foglalkozás érdekessége, hogy szülők is részt vehettek rajta.

A gyermekfoglalkozást a pedagógusok kilencven perces továbbképzése követte. Itt nemcsak a cecei pedagógusok vettek részt, hanem alsószentiváni, sárbogárdi és sárszentmiklósi kollégák is megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel. Ebben a másfél órában már sokkal komolyabb témák kerültek elő, olyanok, mint az egyén felelőssége a közösség felé, a média tudatosság, vagy az együttműködés fontossága. Mindezt könnyed, élvezetes stílusban és az iskolai osztályokban is jól használható közösségi játékok segítségével sikerült megvalósítani. Állíthatjuk, hogy mindenki számára nagyon hasznos volt ez a néhány óra, segítséget nyújtott abban, hogy hogyan lehet még színesebbé tenni az információáramlást, az együtt gondolkodást a közösség számára.

Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek ebben az érdekes folyamatban!

Ráczné Pincési Julianna programfelelős

Meghívó

Kedves Kollégák!

Az idei évben is csatlakoztunk a SZITAKÖTŐ programhoz, melynek keretében kollégáink és diákjaink ingyenesen kapják a Szitakötő irodalmi folyóiratot, foglalkozásterveket írnak és kapnak a felhasználáshoz, valamint képzéseket biztosítanak a bevont tanulók és pedagógusok számára.

A 2014-es tanévben február 11-én, kedden 13:15-től lesz egy előadás iskolánkban, melynek keretében az előadók bemutatják az aktuális lapszámot, felhasználási lehetőségeket kínálnak a tanórákhoz, kooperatív technikával.

Kérem a kollégákat, hogy február 1-ig jelezzék vissza, hogy intézményükből hány fő tudna részt venni a programon, név szerint, mert fel kell regisztrálnunk a felületre.

Új jelentkezőket is nagy szeretettel várunk, akik még nem ismerik a programot, de szívesen megismerkednének vele, a képzésen való részvétel semmire nem kötelez!

Iskolai koordinátoraink: Ráczné Pincési Julianna és Ferenczi Roland

Várom a visszajelzéseket!

Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét