Referenciaintézmény

A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referenciaintézmény egyedi, mást intézmények számára is példaértékű, működésben koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény.

Ahhoz, hogy valaki referenciaintézménnyé válhasson, át kell esni egy előminősítési folyamaton, ahol a következő alapfeltételeknek való megfelelést kell bizonyítania:

 • Befogadó, és az egyéni fejlődést biztosító oktatlás-nevelés eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket alkalmaz.
 • Pedagógiai munkájában megjelenik a kompetenciaalapú nevelés-oktatás tartalmainak és módszereinek alkalmazása.
 • Munkakultúráját nyitott oktatási környezet jellemzi: a szülőkkel, a civil szervezetekkel és a helyi társadalommal kiépített partnerkapcsolatai erősek, jellege szerint szolgáltatni kész a norformális képzési területeken, felnőttképzésben is.
 • Vezetése és tantestülete egyaránt elkötelezett a referenciaintézménnyé válás folyamatában, a szolgáltatás feladataiban.
 • Folyamatos önfejlesztésre kész, önértékelési rendszert működtet, kidolgozott külső-belső kapcsolati formákkal rendelkezik, vállalja a külső értékelésben való részvételt.
 • Az IKT-eszközöket és -módszereket a pedagógiai programjában foglaltak szerint alkalmazza.
 • Szervezeti kultúrájára, pedagógiai gyakorlatára jellemző a teammunka és a pedagógusok közötti horizontális és vertikális együttműködés.
 • Fenntartói nyilatkozat biztosítja a referenciaintézményi működés lehetőségét.
 • Az intézmény általa megjelölt referenciterületen minimum két éve működik.
 • Szolgáltatásaiban vállalja a továbbképzés, a mentorálás, a szupervízió, valamint a hospitálás lehetőségeinek biztosítását.

Egy intézmény akár több referenciaterületen is pályázhat. Ezek a területek a következők lehetnek:

 • Kompetenciaalapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely.
 • Befogadó pedagógiai gyakorlat/intergrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely.
 • Egységes pedagógiai módszertani intézmény az integráció szolgálatában.
 • Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, amely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő.
 • Az infokommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény, referenciahely.
 • Komprehenzív elven, egységes programmal dolgozó intézmény.
 • Kistérségi együttműködésben mintaadó intézmény/intézményegyüttes.
 • Művészeti nevelés műveltségterületen kompetencialapú programot megvalósító intézmény, referenciahely.
 • Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény, referenciahely.
 • Ökoiskolai, ökoóvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely.
 • Múzeumpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely.
 • A gazdasági kultúra fejlesztésében mintaadó intézmény, referenciahely.
 • A reformpedagógiák valamelyikét képviselő intézmény, referenciahely.
 • Saját fejlesztésű alternatív program szerint működő, a modernizáció területein mintaközvetítő intézmény.

A Cecei Általános Iskola a befogadó pedagógiai gyakorlat/integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely területen tett sikeres előminősítést.

Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét