TÁMOP

A pályázat célja

A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.

logo
Pedagógiai, módszertani feladatok

Az alábbi kulcskompetenciák fejlesztése:

 • anyanyelvi kommunikáció
 • idegen nyelvi kommunikáció
 • matematikai kompetencia
 • természettudományos kompetencia
 • digitális kompetencia
 • a hatékony, önálló tanulás
 • szociális és állampolgári kompetencia
 • kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
 • esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség

Az oktatási programok megvalósítását a következő újszerű, órarendbe beépített módszertani eljárások segítették:

 • Legalább egy, három hetet meghaladó projekt (Kerek az egész világ, Magyar vagyok...)
 • Legalább egy témahét (A víz az élet)

A pályázattal az iskola vállalta az ötéves fenntarthatóságot, amivel a gyermekek alkalmazésképes tudását helyezte középpontba.

Iskolánk elősegíti és értékeli a kiváló teljesítményt, ugyanakkor az átlagos vagy átlag alatti teljesítményű diákok számára is minden feltétlet biztosít teljesítményük növelése, az esélyegyenlőség érdekében.

Kiemelten kezeljük a felzárkóztatásra, a korrepetálásra, a tehetséggondozásra irányuló igényeket. Figyelmet fordítunk arra is, hogy az egyéni teljesítményt a tanulók képesek legyenek közös eredményekbe is adaptálni, valamint a közösségbe befektetni.

Képek...

Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét