2012

2013

2013. május 24. Előkészítő óra bemutatók
BGA-12-HA-01-0722-001 digitális bemutató
BGA-12-HA-01-0722-002 digitális bemutató
BGA-12-HA-01-0722-003 digitális bemutató
Újságcikk 2013. április 09.

A Kossuth –induló dallamára érkezett meg nemzetiszínbe öltözött tornatermünkbe iskolánk zászlaja, s ezzel kezdetét vette a három hetet meghaladó, „Az a forró tavasz” című projektünk záróműsora.

2013. március 4. és 27. között tanóráinkon és délutáni foglalkozásokon - szavalóverseny, huszárelőadás, kézműves foglalkozás, katonadal-éneklő verseny, Illyés-kupa keretében idéztük fel az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 165 évvel ezelőtti körülményeit, céljait, eredményeit, emlékeztünk hőseire, s egyben a Határtalanul pályázat ezévi, erdélyi tanulmányi kirándulásához is kapcsolódtunk.

A program során Király László igazgató úr értékelő beszéde után kerültek átadásra a szavalóverseny és a digitális bemutató verseny helyezettjeinek oklevelei és a részvevők emléklapjai.

Boros Istvánnak a programok lebonyolításában nyújtott segítségét emléklappal köszöntük meg. Huszárokról tartott előadása sok érdekességgel szolgált a részvevő gyerekeknek.

Köszöntöttük az Illyés-kupa győztes és bemutató csapatát, valamint a mesemondó verseny részvevőit és helyezettjeit is.

A díjkiosztó után két katonadal kánon hangzott fel iskolánk alsós és felsős diákjai alkotta kórusunk előadásban, majd a legjobb digitális bemutatókat nézhettük meg Fésü Fanni 7. b, Csercsa Fanni 6.a és Kacz Kornélia 6. b osztályos tanulók pályamunkái bemutatásával. Ezután a szavalóverseny legjobbjait hallgattuk meg sorrendben Pajor Lili 2.a osztályos, Lehota Eszter 3.b osztályos és Sohár Kristóf 7. b osztályos tanulók személyében. Műsorunk zárásaként a Szép kisdobos című zenés jelenetet adták elő iskolánk tanulói.

A projekt alatt számos elkészült produktumokból, így plakátokból, zászlókból, rajzokból és festményekből iskolánk aulájában kiállítást rendeztünk be.

Mindenkinek nagyon köszönjük a programok sikerességéhez nyújtott segítségét!

Tornócziné Bondor Csilla, projektgazda

Újságcikk 2012. október 19.

Határtalanul a Bethlen Gábor Alappal

A Cecei Általános Iskola sikeresen pályázott a határon túli magyarlakta területek megismerését, az ott élőkkel való kapcsolattartást megcélzó, Határtalanul! pályázatra, amely finanszírozását a Bethlen Gábor Alap biztosítja. A pályázat kiírása szerint a programban a mindenkori 7. évfolyamos tanulók vehetnek részt. A sikeres pályázatnak köszönhetően Cecéről és Alapról összesen 40 gyermek vehet részt azon az utazáson, amelynek költségét a szülők által befizetett önrész és az említett szervezet közel 1 millió forintos támogatása biztosít. A támogatást az utazás és a szállás költségeire lehet fordítani, az önrészből kell fedezni tanulók étkezését és a belépők költségeit. Az állam tanulónként 24.300Ft-ot biztosít, a gyerekek pedig 10.000 Ft önrésszel járulnak a költségekhez.

Iskolánk egy 4 napos, 3 éjszakás utazáshoz nyerte el a támogatást, amelynek címe: Nyergelj fordulj! A ’48-as huszárok nyomában Erdélyben. Az utazásra május 31. és június 2. között kerül majd sor. A kirándulás során a következő erdélyi településeket fogjuk érinteni: Nagyvárad, Kolozsvár, Torda, Nagyenyed, Gyulafehérvár, Déva, Arad. Nagyváradon a testvériskolánk diákjaival egy közös estet terveztünk, másnap Körösfőn tartunk megemlékezést az ottani tanulóknak. Majd Déván a Szent Ferenc Alapítvány gyermekeivel közös programokon veszünk részt. A hazaérkezés után bemutató órát és élménybeszámolót tartunk, illetve részt veszünk az iskola által a Nemzeti Összetartozás Napja kapcsán tartott témanapon.

Írta: Aranyos Judit

2013. május 17. Levelezős verseny döntője

2013. május 24. Előkészítő óra

2013. május 30. Első nap délelött

2013. május 30. Első nap délután - Nagyvárad

2013. május 30. Első nap este - Nagyvárad

2013. május 31. Második nap délelött

2013. május 31. Második nap délután

2013. május 31. Második nap este

2013. június 01. Harmadik nap délelött

2013. június 01. Harmadik nap délután

2013. június 01. Harmadik nap este - Csernakeresztúr

2013. június 02. Negyedik nap délelött - Déva

2013. június 02. Negyedik nap délután - Arad

2013. június 02. Negyedik nap este

2013. június 04. Témanap

2013. június 07. Értékelő óra

2013. június 10. Bemutató óra

Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét