NTP-MTI-13-0140

Projektzáró rendezvény a Cecei Általános Iskolában

A 2013/14-es tanévben sikeres pályázatot nyújtott be a Cecei Általános Iskola vezetősége az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett kiírásra, amely a tehetséges diákok matematikai, informatikai és természettudományos kompetenciáinak fejlesztését célozta meg. Iskolánkban már több éves hagyománya van a természettudományos tehetségfejlesztésnek, így programunkat is ennek jegyében készítettük el „A Víz az élet!” címmel. A pályázat megvalósítására a Nemzeti Tehetség Programtól 900.000 Ft támogatást nyertünk el, amelynek köszönhetően négy bevont pedagógus közreműködésével, 10 felső tagozatos diák fejlesztése valósult meg. Az NTP-MTI-13-0140 azonosító számú pályázat megvalósítása során, minden programelem középpontjában a VÍZ állt. Délutánonként szakkör jellegű foglalkozásokon vettek részt a bevont tanulók, amelyek keretében kísérleteket végeztek, a látottakat, hallottakat IKT eszközökkel tették még élvezetesebbé és felkészültek a projekt keretében megvalósuló külső helyszínes programokra. Az első kirándulás során Budapestre a Természettudományi Múzeumba látogattak, ahol egy múzeumpedagógiai foglalkozás keretében ismerkedtek meg a vizes élőhelyek sajátosságaival. Ezután a Főváros Állat- és Növénykertben a távoli tájak vízi élővilágáról gazdagodtak új ismeretekkel. A következő program során a Dinnyési fertőt keresték fel, ahol egy kedves zoológus ismertette meg a csoporttal a természetvédelmi terület élővilágát gyakorlati foglalkozás során, sok sétával, megfigyeléssel, állatsimogatással. A Rétimajori-halastavak felkeresésével a vízhez kötődő régi mesterségekről tudtak meg sok mindent, de megismerkedhettek egy modern, halbiológiai kutatásokat is végző, de a természetes környezet és élővilág megóvását szem előtt tartó területtel. A délutáni foglalkozások során összehasonlító vizsgálatokat végeztek a Vajtai Termálfürdőből, a cecei Artézi Kútról, a cecei ivóvízhálózatból, valamint a Sárvíz-csatornából származó vízmintákkal. Az eredményeket elemezték, megvizsgálták és a megállapításokat szakszerűen rögzítették. A községi csatorna beruházás vége felé haladva kézenfekvő volt, hogy egy szennyvíztelepre is ellátogassak. Cecén még folyamatban van az átadás, ezért a működtető cég a Sárbogárdi Telepre hívta meg a projekt résztvevőit, ahonnan sok érdekes tapasztalattal gazdagodva tértek haza.

A projektzáró alkalom célja az volt, hogy a diákok által, a program során megszerzett tapasztalatokat minél szemléletesebb formában tudják átadni diáktársaiknak, szülőknek és egyéb érdeklődőknek. A rendezvényre 2014. június 11-én került sor, amelyen szép számmal jelentek meg vendégek. A bevont diákok bemutatták és elmondták, hogy mi mindent tudtak meg a pályázatnak köszönhetően erről az éltető őselemről és a bemutató során tapasztalatokat szerezhettek egy prezentációs előadás megszervezéséről is. Az ünnepség során a programokról készült diákat, videókat mutatták be a vendégeknek, hangsúlyozva, hogy milyen nagy lehetőség volt számukra, hogy részt vehettek ebben a projektben, amely során sok tapasztalattal és alkalmazható tudással gazdagodtak.

Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét